home
aboutus
documents gallery whatson contactus
     
 
 

 

 

Croeso i Breakthro’ Caerfyrddin

Elusen gofristredig lleol yw Breakthro’ Caerfyrddin. Mae’r staff cymwysedig yn cynnig gwasanaeth proffesiynol sydd yn rhoi cymorth i deuluoedd plant sydd ac amrywiaeth o anableddau o ein safle yn Nantgaredig. 
Mae’r gwasanaeth dydd yma yn cynnig seibiant holl bwysig i’r teuluoedd ac gofalwyr gan gynnig awyrgylch diogel, hwylus ac gyfeillgar i’r plant. Mae hyn yn galluogi’r plant i datblygu sgiliau cymdeithasu ac i ehangu ar ei datblygiad personol. 

 

Welcome to Carmarthen Breakthro’
Carmarthen Breakthro’ is a local registered charity. Qualified staff provides a professional service which supports families of children with a range of disabilities from our Nantgaredig base.
This day service offers invaluable respite for families and carers providing the children with a safe, fun and friendly environment. This enables the children to develop their social skills and further their individual development.

Digwyddiadau Nesaf / Next Event

Sul / Sunday
Mehefin 2nd June 2019

poster

Mehefin 22 & 23rd June 2019

poster

Nos Wener / Friday
Gorffennaf 5th July 2019

bingo

 

 

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions