home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   
donations
tab food 2
playarea
minibus
dislays

 

 


Amdano ni / About us...
 

Elusen fach, annibynnol yw Breakthro’ Caerfyrddin sy’n darparu gweithgareddau hamdden, cymdeithasol a hwyliog i blant pedair i ddeunaw oed sydd ag anghenion a/neu anabledd corfforol, sy’n byw yn ardal Caerfyrddin a’r cyffiniau. 

Rydym yn cynnal clwb dydd Sadwrn trwy’r flwyddyn a chynlluniau chwarae amrywiol yn ystod gwyliau ysgol. 

Carmarthen Breakthro’ is a small, independent charity that provides leisure, social and fun activities for children, aged four – 18, with additional needs and/ or a physical disability who live in and around the Carmarthen area.

We run a Saturday club throughout the year and various play schemes during the School holidays.

Os oes gan eich plentyn anghenion ychwanegol a/neu anabledd corfforol ac yn teimlo y gallech chi elwa o’r gwasanaeth sydd gennym i’w gynnig, peidiwch ag oedi rhag cysylltu â’ch gweithiwr allweddol yn nhîm plant anabledd Caerfyrddin er mwyn cael eich cyfeirio. 

Rydym bob amser yn croesawu newydd-ddyfodiaid gyda breichiau agored. 

If your child has additional needs and / or a physical disability and you feel you could benefit from the service that we can provide, then do not hesitate to contact your key worker at the Carmarthen childrens disability team for a referal.

We always welcome newcomers with open arms.

 

logo
logo
logo
logo

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions