home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   
donations
tab food 2
playarea
minibus
dislays

 

 

Roddion / Donations

sarah powell
Diolch yn fawr i Sarah Powell, a’r teulu am y
rhodd Caredig o diffibriliwr
A massive thank you to Sarah Powell and family for the
generous donation of a defibrillator

warren
Diolch I’r Warren am cynnal noson gwis,
codwyd £75.00
Thank you to the Warten for hosting a quiz evening,
£75.00 was raised.

sofia a Holly
Gwnaeth Sofia ac Holly casglu sbwriel yn Nantgaredig a
chasglwyd £184.62 – diolch
Sofia and Holly did a litter pick in Nantgaredig and collected £184.62 – thank you

beth a nicole
Codwyd Beth & Nicole £550 trwy rhedeg hanner marathion Llanelli
Beth and Nicole raised £550 by running the Llanelli half Marathon.

cffi capel dewiCasglwyd CFfI Capel-Arthne £650 trwy canu Carolau.
Capel-Arthne YFC raised £650 singing Carols
.

quiltersCwilts wedi ei thoi gan “Capel Dewi Quilters”
Quilts donated by “Capel Dewi Quilters”

telur thomas£2,228.00 wrth Teulu’r Thomas
Pwmpenni Plas, Bancyfelin – diolch yn fawr
£2,228.00 received from the Thomas family
Pwmpenni Plas, Bancyfelin – thank you.

codi ni
Rhodd o £500 wrth Coda Ni
A donation of £500 from Coda Ni.

kingsbury

Rhodd o £415 a dderbyniwyd wrth trulu y diweddar
Mrs Rosina Kinsgbury

A donation of £415 donated in memory of Mrs Rosina Kinsgbury

Rodd o £500 wrth Coda Ni ar gyfer Gweithgareddau' haf Mai 2021
Donation of £500 from Coda Ni towards our summer avtivities May 2021

grwpcymorth

Diolch yn fawr i Grwp Cymorth Nantgaredig am casglu £600 - Trwy cynnal Raffl Pasg
Thanks to Nantgaredig Support Group for raising £600 through their Easter Raffle

carmarthenlionsclub
codani
fphurley&sons
ysgolbromyrddin
clwbrygbinantgaredig
carmarthenlodge
YFC Vale of towy
stpeterslodge
pobltrust
maercaerfyrddin
donation gamfa wen

 

logo
logo
logo
logo

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions