home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   
donations
tab food 2
playarea
minibus
dislays

 

 


busbanner
bus1thumb
bus1athumb
bus3thumb
bus3thumb
bus4thumb
bus5thumb


Ar ôl tua 4 blynedd o godi arian, yn mis Medi 2020 derbyniodd yr elusen ei bws mini newydd.
Hoffwn ddioch i ffrinidiau, y gymuned. sefydliadau ac unigolion niferus am ei haelondeb wrth gasglu a chyfrannu tuag at ein bws mini newydd.

Mae ein diolch hefyd yn fawr i Mrs Sarah Powell - rhiant ac aelod o’r pwyllgor rheoli am ei gwaith ddiflino wrth drefnu a chynnal nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus gan hynnwys Gwledd Cyfannol yn ystod Mehefin 2019.

Mae’r bws mini yn cynnwys lifft ar gyfer cadeiriau olwyn, sydd yn golygu fod y bws yn addas ar gyfer pob unigolyn sydd yn mynychu Breakthro.

Mae’r bws mini newydd yn ein galluogi i gynnig nifer o gweithgareddau oddi ar y safle, i enhangu profiadau a chynnig cyfle   oedd newydd i’r unigolion yn ein gofal.

image1

image2

After nearly 4 years of fundraising, the charity purchased their new mini bus in September 2020.
We wish to thank our friends, community, organisations and each individuals that has raised funds and donated towards our new mini bus.

A special thanks must go to Mrs Sarah Powell - parent and management committee member for her tiredless efforts organising and planning numerous very successful events, including a Holistic Festival in June 2019.

Our mew mini bus is also fitted with a wheelchair lift, ensuring it is suitable and accessible for each individual that attends Breakthro.
The mini bus allows us to offer a range of offsite activities, enhancing the experiences and opportunities the individual’s within our care receive.

 

image3

image5

 

logo
logo
logo
logo

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions