home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   
donations
tab food 2
playarea
minibus
dislays

 

 


Cyfleusterau / Facilities
 

Head Quarters

Carmarthen 'Breakthro' Caerfyrddin
Heol yr Orsaf / Station Road
Nantgaredig
Caerfyrddin / Carma
rthen
SA32 7LQ

base

Ardal chwarae agored gyda digon o adnoddau yn cynnwys teganau, llyfrau a chornel tawel

Open plan play area, with ample resources including toys, books and chill our corner

inside

Cegin yn cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer byrbrydau a gweithgareddau coginio

Fully equipped kitchen, for snacks and cooking activities

Ardal newid gyda gwely sy’n gallu cael ei addasu o ran taldra a theclyn codi symudol

Changing area with adjustable height bed and mobile hoist

Ystafell dywyll, gyda goleuadau synhwyraidd a waliau sy’n cynnwys drychau. Yr ardal perffaith i ymlaciо.

Dark room, with sensory lights and mirrored walls.
The perfect area fоr relaxing.


Ardal chwarae meddal yn cynnwys pwll peli wal du er mwyn fоd yn creadigl.

Large soft play area including a ball pool
and blackbard wall fоr the creative individuals.
sftplayarea

n sip, siglenni a digon o le i redeg o gwmp ar gyfer reidio

Cae mawr gyda gwifren sip, siglenni a digon o le i redeg o gwmpas.  

Ardal darmac ar gyfer reidio beiciau a sgwteri a chwarae.  

Large field, with a zip wire, sand pit, swings and plenty of room to run around.
Tarmacked area for riding trikes, scooters and playing.

 

logo
logo
logo
logo

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions