home
aboutus
documents gallery whatson contactus
mainbanner
   
donations
tab food 2
playarea
minibus
dislays

 

 

 

Glendid Bwyd / Food Hygiene

Rydym yn falch o dderbyn sgôr glendid bwyd o 5 o ganlyniad i
  • Pob aelod o staff yn mynychu ac llwyddo mewn cwrs Glendid Bwyd Lefel 2.
  • Cofnodi tymheredd oergell yn ddyddiol.
  • Cymryd a chofnodi tymheredd bwyd cyn ei gweini.
  • Storio bwyd a chynhwysion yn gywir. 
  • Cadw’r orsaf baratoi bwyd yn glir ac yn glan a’i ddiheito ar ôl ei defnyddio.

 

We are proud to receive a food hygiene score of 5. This is a result of

 • All staff attending and being successful in a Level 2 Food Hygiene course.
 • Daily records of fridge temperature.
 • Probing and recording food temperature before serving.
 • Storing food and ingredients correctly.
 • Keeping the food preparation area clear and clean, disinfecting after use.
foodhyg

 

logo
logo
logo
logo

 

 

 

 

Registered Charity Number: 518918
Carmarthen Breakthro © All Rights Reserved
Terms and Conditions